LXI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 31.01.2024 r. w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie odbyła się LXI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Jednym z najistotniejszych punktów obrad było przyjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie na „Szpital Chorób Płuc…