Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 26 stycznia 2024r.

W dniu 26 stycznia 2024r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1a odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie – organu opiniodawczo – doradczego Starosty Rzeszowskiego w sprawach polityki rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli Pani Lucyna Sokołowska – Przewodnicząca Rady, reprezentująca Zarząd Powiatu Rzeszowskiego…