Ogłoszenie w sprawie całkowitego zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinka drogi powiatowej Nr 2150 R w miejscowości Trzciana

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie przekazuje informację o całkowitym zamknięciu dla ruchu pojazdów odcinka drogi powiatowej Nr 2150 R w miejscowości Trzciana w okresie od 11.12.2023 r. do 13.12.2023 r. O zamknięciu powiadamia firma Strabag Sp. z o.o. realizująca zadanie pod nazwą: “Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice…