AKCJA KRWIODAWSTWA w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – będących jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego – po raz drugi odbyła się Akcja Krwiodawstwa we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W myśl zasady „Podaj dalej kropelkę życia” pełnoletni uczniowie oraz…