Wyjazdy uczniów i nauczycieli do Hiszpanii – Grenada z ZS w Sokołowie Młp.

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w bieżącym roku szkolnym realizował działania zaplanowane w ramach projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062162 w ramach Programu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna. W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy na mobilność grupową do Grenady dla 38 uczniów, 4 opiekunów oraz 4 nauczycieli wyjechało na obserwację pracy.…