Gala finałowa II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna".

  W dniu 10 listopada br. miała miejsce gala finałowa II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna”. Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia jest Pani dr Anna Czenczek – Dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz Prezes Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki „Carpathia”. Jednym z partnerów – Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w…