XXIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „LEGENDY PODKARPACIA - ludzie, miejsca i historie”. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

18 kwietnia 2024r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XXIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „LEGENDY PODKARPACIA – ludzie, miejsca i historie”. Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt…