Powiat Rzeszowski inwestycjami stoi. Absolutorium dla władz Powiatu.

Radni Powiatu Rzeszowskiego przyjęli na czwartkowej sesji (22.06) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu, kierowanemu przez starostę Józefa Jodłowskiego. – Nadal funkcjonowaliśmy w warunkach pandemii, doszło do eskalacji konfliktu na Ukrainie, co wywołało wiele negatywnych skutków dla gospodarki. Udało się nam się jednak zwiększyć…