Od Alp po Karpaty- wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej. Central Mountains

central mountains

Central Mountains

Partner Wiodący Projektu: Powiat Rzeszowski

 

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki (Polska),

Związek Miast i Gmin Słowacji,

Fundacja Karpacka – Węgry,

Stowarzyszenie Marek Regionalnych (Czechy),

Fundacja Ochrony Krajobrazu (Polska),

Instytut Rozwoju Regionalnego EURAC (Włochy) ,

Instytut Socjologii Międzynarodowej w Gorycji (Włochy),

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) “Alpine Pearls” (Austria), Międzynarodowe Laboratorium CIPRA (Austria),

Powiat Braszow (Rumunia).

Tytuł projektu: Od Alp po Karpaty– wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej. Central Mountains

 

Projekt realizowany jest w ramach pierwszego naboru Programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Wartość całkowita projektu: 2 334 902,00 EUR

Wartość dofinansowania całego projektu z Funduszy Interreg: 1 867 921,60 EUR

Wkład własny na poziomie całego projektu: 466 980,40 EUR (20 % wartości projektu)

 

Okres realizacji: 01.04.023 r. – 31.03.2026 r.

 

Powiat Rzeszowski jest Partnerem wiodącym w projekcie „Central Mountains”, pełni kluczową rolę w zarządzaniu projektem, odpowiada za zarządzanie projektem na poziomie całego partnerstwa.

 

Główne produkty projektu:

1) wspólna, pionierska strategia dla obszarów górskich Alp-Karpat, a następnie plany działania dla wybranych terytoriów,

2) odnowione i operacyjne struktury: Karpacka Platforma Zrównoważonej Turystyki,

nowa struktura alpejskiego EUWT oraz Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego,

3) zaprojektowanie i pilotowanie Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych jako nowego instrumentu zarządzania dla długoterminowej współpracy transgranicznej,

4) wspólne rozwiązania do zastosowania na obszarach górskich w Europie Środkowej i poza nią.

Bezpośrednimi beneficjentami tych produktów są społeczności lokalne, młodzież, władze lokalne, aktywne organizacje pozarządowe, małe przedsiębiorstwa, lokalne grupy działania ponad granicami i inni interesariusze, którzy skorzystaliby z instrumentów zarządzania w celu wzmocnienia współpracy ponad granicami.

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat działań prowadzonych w ramach projektu można się zapoznać na stronach internetowych poniżej:

 

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie / Aktualności

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2023/10/03/interreg-central-mountains/ https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2023/05/23/central-mountains-interreg/

Powiat Rzeszowski FB

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02iHnmZeiNijSFyriUZYbkCxcAYN8qfi5xYi211SaXBtYTR6H83zuLeun57JNy1JFWl&id=100064823825276 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0S9Xu7sYrv6U9HmPUc8sEaJyTgZTHVKtZmsexphtY3HL9fdLpDfGXc9m8ZhYtwxb4l&id=100064823825276