IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Stanisław Obara. Od lewej: Tadeusz Chmiel – Wieceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, Stanisław Obara – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego   Najważniejszym punktem sesji dla którego została zwołana sesja było utworzenie spółki "Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. Spółka ta…