PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie planuje rozpoczęcie realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Rzeszowskim.                Program korekcyjno-edukacyjny stanowi integralny element kompleksowych działań realizowanych  w oparciu o Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy.  Celem Programu jest zmiana zachowań i postaw…