Most kompozytowy w Błażowej

Most kompozytowy w Błażowej

Wykonawcą mostu była firma  Mostostal Warszawa S.A. wraz z rzeszowską firmą Promost Consulting. Partnerami projektu były Powiat Rzeszowski, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Rzeszowska.

Oficjalnego powitania dokonał Pan Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. Po kilku słowach wstępu, które padły również z ust obecnego na uroczystości burmistrza Miasta i Gminy Błażowa Pana Jerzego Kocója, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi w którym uczestniczyli:

Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart,
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek,
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jerzy Cypryś,
Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski,
Burmistrz Miasta i Gminy Błażowa Pan Jerzy Kocój,
Proboszcz parafii pw.Św. Marcina w Błażowej Ks. Dziekan Jacek Rawski,
Prezes Zarządu Mostostal Warszawa SA Pan Andrzej Goławski,
Prezes Promost Consulting Prof. Tomasz Siwowski,
Prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej Prof. dr  hab. inż. Leonard Ziemiański,
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Pan Wiesław Kaczor,
Dyrektor ZDP w Rzeszowie Pan Marek Radion

oraz poświęcenie nowo-otwartego obiektu przez Ks. Dziekana Jacka Rawskiego.

W otwarciu innowacyjnego obiektu udział wzięli również przedstawiciele samorządów, uczelni oraz firm odpowiedzialnych za zaprojektowanie i wykonanie mostu.

Nowa przeprawa przez rzekę Ryjak powstała w miejscu dotychczasowej, w ciągu drogi powiatowej Babica-Lubenia-Błażowa. „Stara”, stalowo–drewniana została zbudowana  jeszcze w 1958 roku.

Nowy most to obiekt jednoprzęsłowy o długości całkowitej – 22,30 m, szerokości 10,50 m. Dojazdy do niego  zostały przebudowane, a koryta rzeki w obrębie mostu umocnione.

Innowacyjność tego obiektu polega nie tylko na użyciu materiałów kompozytowych, ale tkwi również w formie architektonicznej oraz technologii robót. Most demonstracyjny z kompozytów włóknistych osnowie polimerowej w Błażowej powstał w ramach projektu „Com – bridge”. Celem tego przedsięwzięcia było wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

Po krótkich przemówieniach przedstawicieli firm odpowiedzialnych za zaprojektowanie i wykonanie obiektu Pana Andrzeja Goławskiego prezesa Mostostal Warszawa oraz Pana prof. Tomasza Siwowskiego prezesa Promost Consulting, wszyscy zaproszeni goście udali się do lokalu Aura Nova w Borku Starym gdzie odbyła się druga część uroczystości.

Inwestycja została zrealizowana w okresie od czerwca do grudnia 2015 r. we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.