Powiat Rzeszowski na Facebooku

Serdecznie zapraszamy do odszukania oraz śledzenia Naszej strony na ww. portalu. Będziemy dokładali wszelkich starań, aby zamieszczać aktualne i rzetelne informacje z życia i funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz całego Powiatu Rzeszowskiego. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o wszelkie informacje oraz porady, które poprawiłyby jakoś funkcjonowania Naszego profilu. http://www.facebook.com/PowiatRzeszowski/

Spotkanie Dziecięcej Grupy Zajęciowej

Dnia 22 lutego 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie „KULA Bowling & Club” w Rzeszowie, z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy wsparciu w/w odbyło się spotkanie Dziecięcej Grupy Zajęciowej dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z terenu powiatu rzeszowskiego. W spotkaniu wzięło udział…