XIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Planowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Ślubowanie radnego. 1050 rocznica chrztu Polski – wykład prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga. Prezentacja metodologii tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ…

Ogłoszenie dyrektora szkoły w Lubenii

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY W LUBENI ! Szanowni Państwo ! W imieniu uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz pracownikówszkoły zwracam się z gorącą prośbąo finansowe wsparcie uroczystości nadania naszej szkole imienia ks. mjr Franciszka Łuszczki.Pragniemy, aby to święto miało szczególnie podniosły charakter.Przekazane środki umożliwią zakup sztandaru, ufundowanie popiersia ks. mjr Franciszka Łuszczki oraz zorganizowanie miejsca pamięci…