Objęcie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

12 stycznia br. w świetlicy Komendy Wojewódzkiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie przez bryg. mgr inż. Tomasza Barana. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Andrzejowi Babcowi meldunku przez d-cę uroczystości mł. bryg. Adama Wiśniewskiego oraz wprowadzenia sztandaru Komendy…

"ŻYCIE TO RUCH, TANIEC i SPORT"

Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.   Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest corocznie organizatorem…