Warsztaty z zakresu edukacji prawnej

Warsztaty z zakresu edukacji prawnej

W dniu 26 marca 2018 r. uczniowie z klasy 1TI i 2TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk) i klasy 1TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyli w nieodpłatnych warsztatach prawnych (każda z klas po 2 godziny lekcyjne). Podczas warsztatów prowadzonych przez adw. Przemysława Fedko zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • odpowiedzialne poruszanie się w sieci, nielegalne ściąganie plików z sieci; 
 • zakupy przez internet – uprawnienia konsumenta,
 • gry za pośrednictwem internetu – uprawnienia i obowiązki graczy i serwisów,
 • jak rozpoznać i jak reagować na próby wyłudzenia danych osobowych lub funduszy w sieci, korzystanie z zasobów siedzi, 
 • przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu, udostępnianie w sieci cudzego utworu bez jego zgody,
 • rozpowszechnianie w sieci cudzego wizerunku bez jego zgody lub sprzecznie z jego zgodą,
 • odpowiedzialność karna i cywilna (finansowa) za zniesławienie m.in. w sieci np. kolegi, nauczyciela, szkoły, osobę powszechnie znaną,
 • kiedy dochodzi do zniewagi kolegi lub nauczyciela m.in. w sieci i co za to grozi (niepochlebne komentarze na formach internetowych, facebooku itp.)
 • czy nieletni ponoszą odpowiedzialność karną; 
 • co to jest przestępstwo, wykroczenie; 
 • kara za posiadanie/handel narkotykami; 
 • kara za zmuszanie do określonego zachowania;
 • kiedy i gdzie można zgłosić zawiadomienie o pop. przestępstwa; 
 • gdzie uzyskać pomoc w sprawie przemocy domowej; 
 • co to jest niebieska karta; 
 • kara za pobicie, udział w bójce.

Dzięki takiemu projektowi młodzież mogła poznać niektóre zagadnienia prawne, które są i będę przydatne w życiu. Dla kolejnej grupy uczniów warsztaty z zakresu edukacji prawnej odbędą już w kwietniu 2018 r

Projekt nieodpłatnych warsztatów prawnych jest realizowany przez Fundację Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” z Rzeszowa we współpracy z Powiatem Rzeszowskim.

Dziękujemy Organowi Prowadzącemu – Powiatowi Rzeszowskiemu na czele z Panem Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem za możliwość udziału w tego typu zajęciach.