VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ Wesołego Alleluja” w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

Tegoroczna międzynarodowa edycja stanowi kontynuację zapoczątkowanego przed dwudziestu laty konkursu gminnego, który był stopniowo rozszerzany do zasięgu rejonowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem przez: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starostę Rzeszowskiego, Burmistrza Boguchwały, Prezesa Banku Spółdzielczego w Niechobrzu, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale. Podobnie…

73. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.

73 lata temu o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego wszystkie siły lądowe, morskie i powietrzne będące pod dowództwem niemieckim zaprzestały działań wojennych, co oznaczało zakończenie II Wojny Światowej w Europie. Podczas wtorkowych uroczystości przy pomniku gen. Władysława Sikorskiego w Parku Jedności Polonii z Macierzą odczytano uroczysty apel pamięci, oddano salwę honorową poległym żołnierzom…