XX edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza - zmiana terminu nadsyłania prac

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w związku z licznymi prośbami o przesunięcie terminu składania prac na XX edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Piękno Podkarpacia – 20.lat Podkarpackiej Tęczy” ostateczny termin składania prac zostaje przesunięty na 15 września 2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać na…

Koniec roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski

Władze powiatu wzięły udział w uroczystościach wręczenia świadectw i wyróżnień dla najzdolniejszej młodzieży naszego regionu. Ten rok szkolny był nietypowy z uwagi na pandemię koronowirusa Cowid-19. Zajęcia w drugim półroczu odbywały się poprzez wideokonferencje. Było to nowe wyzwanie dla uczniów oraz dla nauczycieli. Za ten trud zarówno nauczycielom, jak i uczniom podziękował…