XXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego Kadencji 2018-2023

XXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego była sesją nadzwyczajną zwołaną na prośbę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.   Porządek obrad:  Otwarcie sesji. Dyskusja na temat nabycia przez Powiat Rzeszowski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 216 Rzeszów-Staromieście wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy…