Umowa na budowę i rozbudowę drogi powiatowej podpisana

Umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a firmą MOSTEK Patrycjusz Mostek  z siedzibą w Rzeszowie, na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91” Wartość zadania: 158 670,00 PLN. Projektowana droga znajduje…