Szczepienia przeciw Covid-19 w powiecie rzeszowskim

Placówki lecznicze powszechnej opieki zdrowotnej podlegające Powiatowi Rzeszowskiemu są w gotowości na pierwsze szczepienia mieszkańców. Obecnie szczepionki przyjmuje personel medyczny ZOZ Nr 2 w Rzeszowie oraz SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie. ZOZ Nr 2 w Rzeszowie otrzymał pozwolenie, aby szczepienia personelu medycznego odbywały się na terenie jego działania, co znacznie usprawni przyjmowanie szczepionki.…

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu dzisiejszym została powołana Powiatowa Rada Rynku Pracy, której przewodniczącą została Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, a wiceprzewodniczącą Alicja Trzyna – reprezentująca Urząd Miasta Rzeszowa. Spotkanie inaugurujące obrady nowo powołanej rady było też okazją do pogratulowania i złożenia wyrazów wdzięczności pod adresem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie,…