Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu dzisiejszym została powołana Powiatowa Rada Rynku Pracy, której przewodniczącą została Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, a wiceprzewodniczącą Alicja Trzyna – reprezentująca Urząd Miasta Rzeszowa.

Spotkanie inaugurujące obrady nowo powołanej rady było też okazją do pogratulowania i złożenia wyrazów wdzięczności pod adresem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który został wyróżnionyprzez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za wdrażanie tarczy antykryzysowej.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Rzeszowie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Rzeszowskiego w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja rady trwa cztery lata. 

 

Fot. Olga Rusin-Przywara