XXIX Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Sesja Rady Powiatu odbyła się 16 marca 2021 r. w trybie zdalnym. Posiedzenie odbyło  się 16 marca 2021 r. z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton prowadził sesję w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie. Porządek obrad sesji:…