XXX Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

W środę 19.05.2021 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. Podczas sesji podjęto między innymi uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2025” oraz uchwały „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy…