Młodzież z terenu powiatu rzeszowskiego wzięła udział w akcji krwiodawstwa

Krwiodawcy, dziękujemy Wam! Uczniowie i pracownicy z jednostki organizacyjnej podlegającej pod powiat rzeszowski kolejny raz udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, aby podzielić się z potrzebującymi najcenniejszym darem, jakim jest dar krwi. Powiat Rzeszowski wspiera działania krwiodawstwa oraz krwiolecznictwa. Wiemy, że krew jest bezcennym lekiem, który…