Nowe inwestycje drogowe w Powiecie Rzeszowskim

W czwartek 17 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, i KROŚNIEŃSKĄ DYREKCJĄ INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krośnie, na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła…

Badania profilaktyczne na Dzień Ojca

Zdrowie mieszkańców od zawsze było i jest nieustannie priorytetem działań dla samorządu powiatu rzeszowskiego. Poprzez takie jednostki jak ZOZ nr 2 w Rzeszowie pozostający w gestii Powiatu Rzeszowskiego organizowanych jest wiele kampanii profilaktycznych. Cechą charakterystyczną tej placówki jest dbałość o jakość realizowanych usług oraz systematyczne doposażanie ośrodków ulokowanych w poszczególnych…