77. rocznica "Akcji Burza"

24-25 lipca w Bratkowicach w Gminie Świlcza odbyły się obchody 77. rocznicy “Akcji Burza”. Tegoroczne obchody rocznicy “Akcji Burza” rozpoczęły się już w sobotni wieczór (24.07) wystawą sprzętu militarnego, prezentacją banderii konnej oraz wspólną biesiadą przy ognisku. Cześć oficjalna uroczystości miała miejsce w niedzielę (25.07) i zainicjowała ją Msza Święta…

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej obchodziła w weekend swoje święto

24 lipca – w rocznicę rozpoczęcia “Akcji Burza” 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej obchodziła swoje święto. Dzień rozpoczęcia „Akcji Burza” na Podkarpaciu został decyzja ministra obrony narodowej wyznaczony jako oficjalne święto żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.  Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 na…

130 lat temu urodził się Aleksander Ładoś, twórca „Grupy Berneńskiej”, rodzinnie związany z Głogowem Małopolskim

W czasie II wojny światowej kierując polską placówką dyplomatyczną w Szwajcarii pomógł polskim żołnierzom ujść przed niemiecką niewolą, zaś współtworząc słynną „Grupę Berneńską” ocalił setki, a może i tysiące Żydów od niechybnej śmierci w komorach gazowych. Do niedawna Aleksander Ładoś był postacią mało znaną, niedocenianą i niemal zapomnianą. A przecież…

Spółdzielnia OST Tyczyn nagrodzona medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski wręczył na ręce prezesa OST Tyczyn Stanisława Flagi medal „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”. Okazją do uhonorowania cenionego dostawcy internetu był jubileusz 30-lecia wspomnianej spółdzielni i walne zebranie jej udziałowców. Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST to jeden z pionierów usług teleinformatycznych w naszym regionie. Swoim terenem działania obejmuje między…