Powiat Rzeszowski rozbuduje oficynę Zespołu Szkół w Tyczynie.

Powiat Rzeszowski rozbuduje oficynę Zespołu Szkół w Tyczynie.

W dniu 07.12.2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie podpisano umowę pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a firmą SOLKAN Sp. z o.o. z Rzeszowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Tyczynie”.

W ramach zadania przewidziano:

– przebudowę i remont oficyny,

– rozbudowę oficyny o łącznik,

– budowę sali gimnastycznej,

– budowę zewnętrznej sceny widowiskowej wraz z terenową widownią.

Budynek oficyny przeznaczono na internat Zespołu Szkół. Internat przewidziany jest dla 32 osób, w tym 31 uczniów i jednego wychowawcy. Dla funkcji internatu przewidziano łącznie 15 pokoi. Jeden z nich przystosowany będzie do przebywania w nim osoby niepełnosprawnej. Każdy pokój posiada łazienkę. W internacie przewidziano pomieszczenia przeznaczone do wydawania posiłków, zmywalnię oraz salę konsumpcyjną z możliwością wykorzystania jej do celów kulturalnych i spotkań, a także inne pomieszczenia pomocnicze. Budynek oficyny objęty remontem i przebudową wraz z nowo budowanym łącznikiem stanowić będzie integralnie związaną całość pod względem funkcjonalno – przestrzennym.

W kierunku zachodnim od budynku łącznika zaprojektowano salę gimnastyczną o wymiarach boiska 12m x 24m z zapleczem sportowo – socjalnym.

W ramach inwestycji powstaną również ciągi piesze, plac manewrowy dla celów p.poż., parkingi oraz tereny zieleni urządzonej.

Przedsięwzięcie na łączną wartość 18 889 188,09 zł realizowane przy wsparciu finansowym Budżetu Państwa ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 5 145 315 zł oraz dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 630 700 zł