Rozpoczyna się przebudowa Zespołu Szkół w Tyczynie

Rozpoczyna się przebudowa Zespołu Szkół w Tyczynie

Zaczęły spełniać się plany odnośnie oczekiwanych prac remontowych i budowlanych w podległym samorządowi Powiatu Rzeszowskiego Zespole Szkół w Tyczynie. W ramach inwestycji, opiewającej łącznie na prawie 19 milionów złotych, powstanie m.in. komfortowy internat dla uczniów, sala gimnastyczna oraz scena widowiskowa.

Umowę z wykonawcą – rzeszowską firmą SOLKAN Sp. z o.o. – podpisał na początku grudnia br. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. Zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie” zakłada: przebudowę i remont oficyny, rozbudowę oficyny o łącznik, budowę sali gimnastycznej oraz zewnętrznej sceny widowiskowej wraz z terenową widownią.

W przebudowanym budynku oficyny powstanie łącznie 15 pokoi internatowych, w tym jeden przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne wyposażone będą w oddzielne łazienki. Będzie mogło tu zamieszkiwać łącznie 31 uczniów oraz wychowawca. W internacie znajdą się także m.in. pomieszczenia do wydawania posiłków oraz zmywalnia. Funkcjonować będzie sala konsumpcyjna, pełniąca również funkcję miejsca do organizacji spotkań i imprez kulturalnych. Budynek oficyny wraz łącznikiem stanowić będzie integralną całość pod względem funkcjonalnym i przestrzennym.

W ramach projektu, obok budynku łącznika, powstanie również sala gimnastyczna z boiskiem o wymiarach boiska 12 metrów na 24 metry z pełnym zapleczem sportowo – socjalnym. Plany inwestycyjne zakładają także ciągi piesze, powstanie placu manewrowego dla celów przeciwpożarowych, parking i tereny zieleni urządzonej.

Przedsięwzięcie, o łącznej wartości 18 889 188 zł, będzie realizowane przy wsparciu finansowym Budżetu Państwa ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 5 145 315 zł oraz dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2 630 700 zł.

Warto dodać, że nie jest to pierwsza inwestycja prowadzona w Zespole Szkół w Tyczynie, którego obiekty są historyczną i architektoniczną perełką powiatu. Placówka mieści się bowiem na terenie dawnego zespołu pałacowo-parkowego rodziny Wodzickich, którego historia sięga połowy XIX wieku.

Zespół pałacowo-parkowy w Tyczynie jest od lat naszym „oczkiem w głowie”. To istotna część historii powiatu rzeszowskiego i naszego dziedzictwa narodowego. Cieszy fakt, że ten wspaniały zabytek nadal spełnia bardzo ważną funkcję – tu kształci się i wychowuje młodzież. W latach 2009-2011, pod okiem konserwatora zabytków, przeprowadziliśmy tu istotne prace renowacyjne, na które wydatkowaliśmy blisko 3 miliony złotych, w tym 2,4 mln złotych pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja spotkała się z ogromnym uznaniem – w 2011 roku zdobyła tytuł „Budowy roku Podkarpacia” w kategorii „Obiekty modernizowane” – mówi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych i powiatowych, przywrócono pałacowi historyczny wygląd, m.in. odtworzono niszczejące elementy dekoracyjne, wymieniono pokrycia dachowe i wyremontowano basztę. Zabytkowe obiekty Zespołu Szkół w Tyczynie odzyskały dawną świetność i znów stały się wizytówką Powiatu Rzeszowskiego. Gruntowny remont oficyny pałacowej dopełni całości działań związanych z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego.

j