Zapraszamy do udziału w XXII. edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego

Zachęcamy do udziału w XXII. edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Pejzaże Podkarpacia”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz-dynow.net  lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan,  wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata…