Konferencja podsumowująca projekt "E-dukacja, czyli nauczanie w XXI wieku".

Konferencja podsumowująca projekt "E-dukacja, czyli nauczanie w XXI wieku".
listwa edukacja

W czwartek (07.04.2022 r.) w Hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt “E-dukacja, czyli nauczanie w XXI wieku”. Konferencja była okazją do podsumowania wszystkich działań podjętych w ramach projektu.

Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładów ekspertów z Polski i ze Słowacji na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów społecznościowych w edukacji, w aktywizacji młodzieży z problemami społecznymi oraz w promocji pogranicza,  a także wziąć udział w panelu dyskusyjnym z udziałem ekspertów z zakresu mediów społecznościowych w edukacji oraz na rynku pracy.

Wśród licznych zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służby mundurowe, liczna grupa przedstawicieli oświaty oraz delegacja z Miasta Stropkov – partnera projektu. Zaproszonych gości serdecznie przywitał gospodarz wydarzenia – Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020

Więcej informacji o projekcie: