Bezpłatny kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Bezpłatny kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE OGŁASZA NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE GRUPOWE
JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w dniach: 07.04.2022r. – 30.11.2022r.
Planowany termin realizacji szkolenia: KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ 2022r.
Przewidywany czas trwania: ok. 45 godzin
Liczba miejsc: 150
WYMAGANIA: szkolenie skierowane jest do bezrobotnych oraz zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu powinny zgłaszać się osobiście w wyznaczonych dniach rekrutacji do doradców klienta w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7.
 
Rekrutacja na szkolenie zostanie zamknięta w sytuacji, gdy upłynie termin składania zgłoszeń lub ilość złożonych zgłoszeń trzykrotnie przekroczy ilość miejsc na szkoleniu, określoną w planie szkoleń grupowych na 2022r.
 
Więcej informacji o kursie uzyskać można w Powiatowym Urzędzie pracy przy al. Batalionów Chłopskich 7. Punkt jest czynny w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, wtorki – piątki w godz. 7:30-15:30. Jednocześnie w tych samych godzinach funkcjonuje specjalny numer informacyjny dla uchodźców – 17 25 00 222, 17 25 00 240.

Więcej informacji na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy:

Pozostałe ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy: