Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego

W dniu 27 maja – w rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów do gmin z 1990 roku – obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Samo Święto przypada na dzień jutrzejszy, jednak już dziś w Rzeszowie odbyły się uroczystości z udziałem podkarpackich samorządowców.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Farnym w Rzeszowie pod przewodnictwem ks. bp. Jana Wątroby. Po jej zakończeniu zebrani goście utworzyli barwny korowód i przeszli ulicami miasta na salę Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

Dzisiejsza uroczystość była jednocześnie okazją do wręczenia nagród i odznaczeń w ramach XXII edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa 2022. W obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego udział wzięli Przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Tomaszem Wojtonem.

Powiat Rzeszowski uhonorowany został nagrodą specjalną w kategorii: “Jednostki Samorządu Terytorialnego w sieci Internet”.

Nagrody oraz Nominacje otrzymały również Gminy wchodzące w skład Powiatu Rzeszowskiego. Wspomnieć tu należy Gminę Trzebownisko, która została uhonorowana nagrodą specjalną w kategorii: “Dobre miejsce zamieszkania”. 

Podkarpacka Nagroda Samorządowa jest skierowana do wszystkich samorządów Podkarpacia, szczebla powiatowego, gminnego i miejskiego. Celem plebiscytu jest między innymi prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć lokalnych małych ojczyzn.