II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty
Dziś (31.05) w Hotelu Nowy Dwór w Świlczy odbyło się II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty “Edukacja Wobec Wyzwań Przyszłości”. Celem konferencji była aktualizacja wiedzy w zakresie kierunków doskonalenia kadr oświaty istotnych w kontekście wyzwań przyszłości, jak również stworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń o formach i metodach uczenia się nauczycieli adekwatnych do ich potrzeb oraz potrzeb dzieci/uczniów, systemu oświaty.
 
Powiat Rzeszowski podczas tego wydarzenia reprezentował Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, dla którego powiatowa oświata jest priorytetem.