Otwarcie wystawy plenerowej „Największa Podziemna Armia Świata”

Otwarcie wystawy plenerowej „Największa Podziemna Armia Świata”

Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Lucyna Sokołowska wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy „Największa Podziemna Armia Świata”, która odbyła się 02 czerwca br. na placu przy Pomniku Armii Krajowej w Rzeszowie. Wydarzenie wpisuje się w obchody 80. rocznicy powstania Armii Krajowej.

W dzisiejszej uroczystość udział wzięli, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz mieszkańcy Rzeszowa. Wystawa była także doskonałą okazją do złożenia kwiatów w miejscu pamięci przed pomnikiem Armii Krajowej.

Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej, która składa się z 87 plansz, przedstawia genezę powstania Armii Krajowej na tle ówczesnej sytuacji politycznej Polski i Europy, a także wprowadza odbiorcę w struktury Polskiego Państwa Podziemnego oraz ukazuje portrety dowódców i najwybitniejszych oficerów AK. Wiele miejsca poświęcono również Powstaniu Warszawskiemu i losom jej żołnierzy po rozwiązaniu Armii Krajowej i przekształceniu jej w Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, a potem Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, które kontynuowało walkę z okupantem sowieckim.

Na podstawie informacji IPN

Szczegóły: https://www.youtube.com/watch?v=s7LT07b1gmo&t=3s