Przebudują skrzyżowanie w Trzebownisku

Przebudują skrzyżowanie w Trzebownisku

Wczoraj (16.08) siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.:

Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów – Trzebownisko – Łukawiec – Czarna z drogą powiatową Nr 1383R Trzebownisko – Łąka – Łukawiec w miejscowości Trzebownisko

 

pomiędzy:

POWIATEM RZESZOWSKIM – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie

a

Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o, w Rzeszowie

Wartość zadania: 1 414 316,80 zł.

Planowany termin realizacji:  grudzień 2022 r.

Zadanie współfinansowane przez Gminę Trzebownisko.

Umowę podpisali:

– ze strony Zamawiającego:

  • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie – Marek Radion

– ze strony Wykonawcy:

  • Prezes Zarządu – Dariusz Kosiorowski

w obecności Wójta Gminy Trzebownisko Lesława Kuźniara oraz Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego.