Będzie bezpieczniej w Gminie Chmielnik

Będzie bezpieczniej w Gminie Chmielnik

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a firmą WIMED Sp. z o.o. Sp.K., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, na realizację projektu pn.:

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Chmielnik”.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 (2022 r.) koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez podjęcie działań mających na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez zmodernizowanie 4 przejść dla pieszych w obrębie:

– Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chmielniku,

– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chmielniku,

– Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chmielniku z oddziałami przedszkolnymi w Błędowej Tyczyńskiej,

oraz działań edukacyjno – profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych.

Na realizację przedsięwzięcia Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 85 219,99 zł.

Całkowita wartość projektu: 91 192,20 zł.

Projekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Chmielnik.

Termin realizacji projektu: 2022 rok.