XLV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

XLV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

W środę 14.12.2022 r., w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie, odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. Była to sesja nadzwyczajna zwołana na prośbę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.

Przyjęto między innymi uchwałę dotyczącą wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa linii kolejowej Nr 91”. Realizacja tego zadania w 2023 roku zapewni skomunikowanie drogi powiatowej Nr 1377R z drogą krajową Nr 94. Zakres tej inwestycji obejmie budowę drogi powiatowej „po nowym śladzie” stanowiącej połączenie z ul. Leszka Chmury w Rzeszowie.

Na sesji obecny był Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pan Marek Radion, który przedstawił zebranym krótką informację odnośnie przygotowania powiatu do sezonu zimowego. Zapewnił, iż powiat jest dobrze przygotowany na sezon zimowy 2022/23.

Podczas sesji podjęto również uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Miastu Dynów na zakup artykułów spożywczych i środków czystości dla obywateli Ukrainy.