Oddaj odpady, wylosuj nagrody

Do 15 czerwca mieszkańcy miejscowości uczestniczących w Celowym Związku Gmin „Eko-Logiczni” (Błażowa, Hyżne, Lubenia, gmina Dynów, miasto Dynów) mogą wziąć udział w konkursie ekologicznym związanym ze zbiórką odpadów i wygrać atrakcyjne nagrody. Zbiórkę odpadów takich jak niepotrzebny sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony samochodowe, odpady wielkogabarytowe itp. prowadzi Punkt Selektywnej…

W powiecie rzeszowskim powstało Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne

W dniu 24 maja w miejscowości Stobierna, Gmina Trzebownisko w Powiecie Rzeszowskim uroczyście otwarto Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne. Placówka jest przeznaczona dla 20 osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.   Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu Centrum…

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru do Programu budowy przyszkolnych hal OLIMPIA

W ramach pierwszego naboru do Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal kwotą ponad 730 mln zł. Dokładny budżet projektu jakim Ministerstwo Sportu i Turystyki wesprze budowę 360 przyszkolnych hal sportowych…