Międzygminny Festyn "Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa"

Międzygminny Festyn "Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa"

Międzygminny Festyn “Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa” odbył się 18 czerwca na stadionie sportowym w Błażowej. Głównym elementem wydarzenia był finał konkursu na Eko-maskotkę oraz pokaz mody ekologicznej. Uczestniczący w tym wydarzeniu – Starosta Rzeszowski, Józef Jodłowski -osobiście wręczył nagrody zwycięzcom konkursu.

W swoim przemówieniu Starosta Józef Jodłowski życzył wszystkim uczestnikom powodzenia w konkursie i pogratulował zaangażowania w dbanie o czyste powietrze i środowisko naturalne. Wyraził nadzieję, że inicjatywa ta przyczyni się do większej świadomości ekologicznej oraz długotrwałych zmian na lepsze. Podkreślił również, że wspólne działania na rzecz czystego powietrza ma na celu zbliżenie mieszkańców różnych gmin, umożliwienie wymiany informacji i pomysłów, a także zachęcenie do współpracy na rzecz wspólnego dobra.

Celowy Związek Gmin “Eko-Logiczni” zrzesza pięć gmin: Błażowę, Hyżne, Lubenię, gminę Dynów oraz miasto Dynów. Celem tego związku jest podejmowanie działań na rzecz ochrony powietrza i środowiska naturalnego oraz promowanie ekologicznego stylu życia w społecznościach tych gmin.

Działania na rzecz ochrony powietrza i środowiska naturalnego są niezwykle istotne dla lokalnej społeczności i przyszłych pokoleń. Ważne jest, aby wszyscy angażowali się w tego rodzaju inicjatywy i podejmowali konkretne kroki w celu ochrony naszego powietrza i środowiska naturalnego.