Ogłoszenia Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza: nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2023 r., (Uchwała nr 236.2423.23 ) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2023 r. (Uchwała nr 236.2422.23 ). Uchwała nr 236.2423.23 Uchwała nr 236.2422.23