Ogłoszenia Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Ogłoszenia Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza:

  • nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2023 r., (Uchwała nr 236.2423.23 )
  • otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2023 r. (Uchwała nr 236.2422.23 ).