79. rocznica Akcji Burza w Bratkowicach

W niedzielnie południe (30 lipca 2023 r.) w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy Akcji Burza zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach. Po homilii wszyscy uczestnicy udali się pod pobliski pomnik upamiętniający poległych w akcji.  Podczas wydarzenia: oprócz władz…

Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Mrowla

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie (28 lipca 2023 r.) odbyło się spotkanie w celu podpisania umowy pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie, a STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Podpisana została umowa na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana, polegająca na rozbiórce…