Ogłoszenie Powiatu Rzeszowskiego, przetarg na zakup działek

Ogłoszenie Powiatu Rzeszowskiego, przetarg na zakup działek

Starosta Rzeszowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż: 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łące gm. Trzebownisko, oznaczonej jako działka nr 1736 o pow. 0,07 ha, obj. RZ1Z/00004432/1. 

Treść pisma:

https://powiat.rzeszowski.pl/wp-content/uploads/2024/02/przetarg-laka.pdf

(do dnia 25.04.2024 r.)

 

 

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.)

ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony:

Na sprzedaż: 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, obj. KW RZ1Z/002371131/1, oznaczonej jako:

  • działka nr 5964/28 o pow. 0,6057 ha,
  • działka nr 5964/29 o pow. 0,5723 ha.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod poniższym linkiem:


ogłoszenie o przetargu

 

 

 

na sprzedaż: 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 229 Rzeszów – Pogwizdów, obj. KW RZ1Z/00202543/0, oznaczonej jako:

  • działka nr 1030/9 o pow. 0,6213 ha,
  • działka nr 1030/10 o pow. 0,6213 ha.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod poniższym adresem:

https://powiat.rzeszowski.pl/wp-content/uploads/2023/09/Ogloszenie-Zarzadu-dzialka.pdf