Ogłoszenie Powiatu Rzeszowskiego, przetarg na zakup działek

Ogłoszenie Powiatu Rzeszowskiego, przetarg na zakup działek

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.)

ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony:

na sprzedaż: 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, obj. KW RZ1Z/002371131/1, oznaczonej jako:

  • działka nr 5964/28 o pow. 0,6057 ha,
  • działka nr 5964/29 o pow. 0,5723 ha.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod poniższym linkiem:


ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż: 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 229 Rzeszów – Pogwizdów, obj. KW RZ1Z/00202543/0, oznaczonej jako:

  • działka nr 1030/9 o pow. 0,6213 ha,
  • działka nr 1030/10 o pow. 0,6213 ha.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod poniższym adresem:

https://powiat.rzeszowski.pl/wp-content/uploads/2023/09/Ogloszenie-Zarzadu-dzialka.pdf

 

                                                                        Starosta Rzeszowski

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 322 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Świlczy  gm. Świlcza, oznaczonej jako: działka nr 2278/3 o pow. 0,0449 ha. 

(do 9.12.2023r.)