Nowe przejścia dla pieszych dla mieszkańców Zgłobnia i Woli Zgłobieńskiej

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R w miejscowości Zgłobień – Wola Zgłobieńska” pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Wartość zadania: 1 736 954,03 zł. Na…