Noworoczne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W dniu 31 stycznia 2024r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym wzięła udział Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i przedstawiciel Związku Powiatów Polskich w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Działalność KWRiST…

Dawne zwyczaje wielkanocne w powiecie rzeszowskim

Święta wielkanocne, obok świąt Bożego Narodzenia, zawsze charakteryzowały się licznymi obrzędami i zwyczajami. Przez pokolenia tradycje te kultywowane były i są na terenie powiatu rzeszowskiego. W wielu miejscowościach już w Niedzielę Palmową można było spotkać „żaczków” – czyli młodych chłopaków chodzących parami, czasem po trzech i czterech. Trzymali palmę wielkanocną…