Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Kto może skorzystać z systemu Nieodpłatnej Pomocy ? – Każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. – Jednoosobowy przedsiębiorca, który w zeszłym roku nie zatrudniał żadnych pracowników. Uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem  Kto jest pokrzywdzonym? Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w…