Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Kto może skorzystać z systemu Nieodpłatnej Pomocy ? – Każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. – Jednoosobowy przedsiębiorca, który w zeszłym roku nie zatrudniał żadnych pracowników. Uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem  Kto jest pokrzywdzonym? Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w…

Spotkanie Projektowe w ramach projektu "Central Mountains"

W dniu 20.02.2024 r. w sali Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie projektowe “Central Mountains” podczas, którego poruszono takie kwestie wyzwań jakie stoją przed Karpatami oraz propozycje transgranicznych i transnarodowych rozwiązań. Projekt powstał we współpracy z Powiatem Rzeszowskim – Partnerem Wiodącym Projektu, który reprezentowali: Marek Sitarz – Starosta Rzeszowski, Lucyna…