Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie przetargu ograniczonego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, obj.…

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza: Uchwałę Nr 270/2802/24 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów, Uchwałę Nr 270/2803/24 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z…