Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie w dniu 8 grudnia 2023r.

W dniu 8 grudnia 2023r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1a odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie – organu opiniodawczo – doradczego Starosty Rzeszowskiego w sprawach polityki rynku pracy.  W spotkaniu uczestniczyli Pani Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i Przewodnicząca…